เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-603076
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000009
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000347
เดือนก่อน 000255
ปีนี้ 000347
ปีก่อน 004075
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 ก.ย. 64(ดู 68) 
  คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่ - 16 ส.ค. 64(ดู 104) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  - 11 ส.ค. 64(ดู 99) 
  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ - 11 ส.ค. 64(ดู 78) 
  สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ - 4 ส.ค. 64(ดู 75) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - 1 ต.ค. 63(ดู 66) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ - 25 ก.พ. 63(ดู 79) 

ภาพกิจกรรม

ไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรม (ดู 52)

ประชุม พิจารณาแผนออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างบิ๊กซี (ดู 109)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 155)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 222)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

จุดเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 116)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจและแต่งตั้ง : [2 ก.ค. 64]
  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน : [2 ก.ค. 64]
  คำสั่งสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน : [2 ก.ค. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ : [25 มิ.ย. 64]
  ประการเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี : [7 มิ.ย. 64]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 2564 : [12 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : [12 พ.ค. 64]
  คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลหนองใหญ่ : [12 พ.ค. 64]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : [12 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร