อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายเอกอมร  มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ข้าราชการใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรม ไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ... วันที่ 2 ธ.ค. 64 (ดูู 52)

ประชุม พิจารณาแผนออกมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค จากห้างบิ๊กซี

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับวัดแกงเลี้ยวและกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยพระมหาสำราญ สุเมโธ เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ อสม CM CG CCG ร่..... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 110)

ร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองจันทร์ นายอิศรา โพธิ์เงิน

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ร่วมต้อนรับจ่าเอกอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอเมืองจันทร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจันทร์ โดยได้สักการะ พระพุทธเจ้าใหญ่ (พระเจ้าพืด) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และพระธาตุเมืองจันทร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล... วันที่ 28 พ.ค. 64 (ดูู 166)

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อคอก โค กระบือ

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่พร้อมด้วยนายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการเกษตร ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคในโค (โรค ลัมปี สกิน) บ้านเขวา ..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 60)

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (งบอุดหนุน)

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร  มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และข้าราชการ ร่วมประชุมโครงการ ก่อสร้างถนนคสลเทศบาลตำบลหนองใหญ่ครั้งที่ ๑ งบอุดหนุน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในง..... วันที่ 21 พ.ค. 64 (ดูู 65)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ นำโดยนางปราญชลี ดาวเรือง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่พร้อมพันตำรวจโทรังสฤษดิ์ ดวงสมร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์มอบหมายคณะครูและนักเรียน..... วันที่ 28 มี.ค. 64 (ดูู 84)

มอบหีบ,อุปกรณ์ และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่/นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ (เขตที่๑ และเขตที่ ๒) ณ หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนางปราญชลี ดาวเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วย พันตำรวจโทรังสฤษดิ์ ดวงสมร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหีบ,อุปกรณ์ และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบา..... วันที่ 27 มี.ค. 64 (ดูู 73)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้รับเกียรติจากนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้นายเพิ่มวุฒิ ญาณัปปสุต ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ..... วันที่ 26 มี.ค. 64 (ดูู 572)

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อม

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางปราญชลี ดาวเรือง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ พร้อมพันตำรวจโทรังสฤษดิ์ ดวงสมร ประธานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นางวรารัตน์ สมพงษ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายคณิต หทัยธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบา..... วันที่ 24 มี.ค. 64 (ดูู 62)

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งประจำเทศบาลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. นายมงคล คำเพราะ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวังศรีสะเกษ พร้อมนายอัศวิน จอกจอหอ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งประจำเทศบาลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีฃนางวรารัตน์ สมพงษ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายค..... วันที่ 14 มี.ค. 64 (ดูู 91)

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงตรวจหน่วยเลือกตั้งประจำเทศบาลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพูนเกียรติ ศรีปัญญา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมนายเอกชัย งาหอม ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงตรวจหน่วยเลือกตั้งประจำเทศบาลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพันตำรวจโทรังสฤษดิ์ ดวงสมร ประธานคณะกรรมการ การ..... วันที่ 11 มี.ค. 64 (ดูู 72)

ลงพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ตำบลหนองใหญ่เพื่อผันน้ำจากหนองน้ำ บ้านปลาซิวน้อย หมู่ที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองใหญ่โดยการนำของนางปราญชลี ดาวเรือง ปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และได้รับความอนุเคราะห์จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ โดยการนำของนายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่และเจ้าหน..... วันที่ 11 ก.พ. 64 (ดูู 68)

รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่วันแรก

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองใหญ่ รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่และนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่วันแรก ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 8 ก.พ. 64 (ดูู 57)

ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ในการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ในการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนองใหญ่... วันที่ 5 ก.พ. 64 (ดูู 59)

พิธีมอบประกาศนียบัตรคุณครูดีเด่น

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณครูดีเด่น ณ ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลหนองใหญ่... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 41)

ประชุมประชาคมโครงการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากร ธรรมชาติตำบลหนองใหญ่

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เข้ารวมประชุมประชาคม พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประชุมประชาคมโครงการบริหารจัดการน้ำและทรัพยา..... วันที่ 29 ม.ค. 64 (ดูู 46)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐.๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดย นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมประชุมสภา เทศ..... วันที่ 27 ม.ค. 64 (ดูู 44)

พีธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป็นผู้แทนมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายนัฐกานต์ มะโนรัตน์กำนันตำบลหนองใหญ่ หัวห..... วันที่ 21 ม.ค. 64 (ดูู 51)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อ อนุมัติร่างกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และโอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสาม..... วันที่ 28 ธ.ค. 63 (ดูู 46)

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอเมืองจันทร์ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ นาย คำมี พรหมศิริ ประธานสภาวัฒนธรรมตำ..... วันที่ 31 ต.ค. 63 (ดูู 179)